| |     ћирилица | english  
Naslovna
Putne isprave

 OBAVEŠTENJE:

U VEZI SA PODNOŠENJEM ZAHTEVA ZA IZDAVANJEM BIOMETRISKE PUTNE ISPRAVE OD STRANE DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI SU ROĐENI NA TERITORIJI BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ, MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE, DOSTAVILO JE SLEDEĆE OBAVEŠTENJE:

Ukoliko stranka koja podnosi zahtev za izdavanjem BPI, u prethodnom periodu nije izvršila obavezu upisa u matičnu knjige rođenih Republike Srbije, u obavezi je da bez odlaganja pokrene odgovarajući upravni postupak i reguliše obavezu upisa u matičnu knjigu rođenih. Ukoliko stranka ne postupi shodno uputstvu, nadležna policijska uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije koja bude rešavala podneti zahtev za izdavanjem putne isprave, koji je podnet u Diplomatsko-konzularnom predstavništvu, zahtevaće dopunu sa ažurnim podacima o upisu u matične knjige rođenih.

 

Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Putnu ispravu sme da koristi samo lice na čije ime je izdata.

Izdavanje pasoša

Pasoš je putna isprava koja se državljaninu Republike Srbije izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Pasoš se izdaje sa rokom važenja od deset godina. Licima mlađim od tri godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od tri godine, a licima od tri do 14 godina života sa rokom važenja od pet godina. Zahtev za izdavanje pasoša podnosi se lično nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova prema mestu prebivališta ili boravišta podnosioca zahteva u Republici Srbiji.
O zahtevu za izdavanje putne isprave nadležni organ je dužan da reši u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. O zahtevu za izdavanje pasoša koji je podnet preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije organ nadležan za izdavanje pasoša dužan je da reši u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva. Izuzetno, u hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su uz zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ dužan je da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva. Nadležni organ će izdati putnu ispravu u navedenom roku i bez priloženih dokaza koji potvrđuju razloge hitnosti, ako to traži podnosilac zahteva, u skladu sa propisom Vlade.
Zahtev za izdavanje pasoša može se podneti i preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije, koje će ga bez odlaganja proslediti policijskoj upravi ili policijskoj stanici Ministarstva unutrašnjih poslova, na čijem području je prebivalište lica koje podnosi zahtev za izdavanje pasoša, a za lica koja nemaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije zahtev će biti prosleđen Policijskoj upravi za grad Beograd.
Zahtev za izdavanje pasoša za lica koja žive u inostranstvu sadrži i podatke o mestu i državi boravišta, odnosno prebivališta u inostranstvu.

S obzirom da Generalni konzulat Republike Srbije u Vukovaru ne raspolaže sa tehničkim sredstvima za uzimanje biometrijskih podataka, državljani Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, zahtev za izdavanje pasoša mogu podneti u Ambasadi Republike Srbije u Zagrebu.

Informacije o tome šta je potrebno za izdavanje biometrijskog pasoša Republike Srbije možete potražiti OVDE.


Molimo da putne isprave za vreme boravka u inostranstvu čuvate. U slučaju gubitka ili oštećenja obratite se najbližoj Ambasadi ili Konzulatu Republike Srbije.

 

 Gubitak putne isprave i izdavanje putnog lista

Putni list je putna isprava koja se izdaje državljaninu Republike Srbije koji je u inostranstvu bez putne isprave, radi povratka u Republiku Srbiju.
Putni list izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije na čijem se području zatekao državljanin Republike Srbije koji je u inostranstvu bez putne isprave.
Putni list se izdaje sa rokom važenja koji je potreban za povratak u Republiku Srbiju, a najduže do 60 dana.
Državljanin Republike Srbije kome je putna isprava nestala u inostranstvu, nakon prijave krađe ili gubitka pasoša policiji, obraća se sa zahtevom za izdavanje putnog lista diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije na čijem se jurisdikcionom području zatekao.

Potrebna dokumentacija za izdavanje putnog lista:

1. zahtev za izdavanje putnog lista
2. potvrda o prijavi nestanka pasoša izdata od strane nadležne policijske  stanice
3. dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm  
4. konzularna taksa - EUR 41,00

Uz zahtev za izdavanje putnog lista stavlja se na uvid lična karta ili druga javna isprava kojima se dokazuju podaci iz zahteva podnosioca.

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Najčešća pitanja
Instrukcija u vezi uplate takse za izdavanje viza preko sistema "E-viza"
Statusna pitanja i Izdavanje izvoda iz MK i uverenja
.
Spisak advokata u R. Hrvatskoj
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari
Ценовник конзуларних услуга