| |     ћирилица | english  
Naslovna
Ulazak u Srbiju - vize

Pre puta pročitajte ovde o opštim uslovima o ulasku u Republiku Srbiju.Državljanima Republike Hrvatske   nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju za boravak do 90 dana. Od 1.jula 2013.godine državljani Republike Hrvatske mogu  putovati u Republiku Srbiju sa ličnom kartom.Nosiocima putnih isprava  za strance ili izbeglice je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju. Ako nemate pasoš Republike Hrvatske, molimo da proverite ovde da li vam je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju. Za boravak duži od 90 dana, potrebno je podneti zahtev za privremeni boravak u Republici Srbiji. Više informacija o tome pročitajte ovde.

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, počev od 8. novembra 2014. godine:

 • strani državljani, nosioci svih vrsta putnih isprava osim putnih listova i putnih isprava koje se izdaju u skladu sa međunarodnim konvencijama, mogu da uđu, tranzitiraju i borave bez vize u Republici Srbiji, ako poseduju važeću Šengen vizu , vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država, najduže do 90 dana u periodu od 6 meseci.
 • strani državljani, nosioci svih vrsta putnih isprava osim putnih listova i putnih isprava koje se izdaju u skladu sa međunarodnim konvencijama, mogu da uđu, tranzitiraju i borave bez vize u Republici Srbiji, ako imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama, najduže do 90 dana u periodu od 6 meseci.

U Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru možete podneti zahtev za izdavanje viza:

1) viza za kraći boravak i tranzit (viza C)

2) viza za duži boravak (viza D)

 

VIZA "C"
Viza za kraći boravak izdaje se za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju, kao i za potrebe tranzita preko teritorije Republike Srbije.
Neprekidni boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka stranca s vizom za kraći boravak, ne može biti duži od 90 dana u vremenskom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska.
Viza za kraći boravak sa više ulazaka, izdaje se sa rokom važenja do jedne godine, a osoblju stranog diplomatskog ili konzularnog predstavništva, uz uslov reciprociteta, može se izdati i sa dužim rokom važenja.

POTREBNI DOKUMENTI:

 • putna isprava koja važi najmanje 90 dana od dana izdavanja vize
 • fotografija veličine 3,5 h 4,5 cm.
 • popunjen zahtev za vizu 
 • za privatnu posetu – pozivno pismo overeno od nadležnog organa Republike Srbije (opština ili sud)
 • za poslovnu posetu – pozivno pismo kompanije u Srbiji, navodeći prirodu posla i očekivano trajanje posete, kao i pismo hrvatske kompanije  koju predstavljate
 • za turističku posetu - potvrda turističke organizacije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili druga potvrda o uplati)
 • dokaz o boravku u Republici Hrvatskoj (dozvola boravka, viza)
 • rezervacija povratne karte ili itinerer (kopija vozačke i saobraćajne dozvole sa polisom osiguranja ukoliko se putuje putnički vozilom)
 • dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak ili tranzit u Srbiji
 • viza države u koju se ulazi posle tranzita kroz Republiku Srbiju. Ukoliko za tu državu nije potrebna viza, drugi dokaz o ulasku ili boravku u datoj državi.
 • zdravstveno osiguranje
 • taksa za vizu (EUR 60,00 + 2,00)

VIZA "D"
Viza tipa D, za duži boravak izdaje se strancu za boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana. Ovaj viza izdaje se strancu koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka.

POTREBNI DOKUMENTI:

 • Putna isprava koja važi najmanje 90 dana od dana izdavanja vize
 • popunjen zahtev za vizu 
 • fotografija veličine 3,5 h 4,5 cm
 • dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak  u Srbiji
 • dokaz o smještaju u Srbiji
 • zdravstveno osiguranje
 • dodatna dokumentacija za produženi boravak u Srbiji (prema dole navedenoj listi)
 • taksa za vizu (EUR 30,00 + 2,00)

Pored navedenih dokumenata, zavisno od svrhe putovanja, za vizu tipa D, potrebno je priložiti i sledeće:

ZAPOŠLJAVANJE U R. SRBIJI:

ŠKOLOVANJE, STUDIRANJE, MEĐUNARODNA RAZMENA UČENIKA I STUDENATA, STRUČNA PRAKSA, SPECIJALIZACIJA, NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD U R. SRBIJI:

 • Potvrda o upisu u akreditovanu osnovnu, srednju ili visokoškolsku obrazovnu ustanovu;
 • Izvod iz registracije pravnog lica u R. Srbiji;
 • Potvrda o organizaciji stručne prakse i specijalizacije;
 • Izvod o registraciji naučno-istraživačke organizacije i ugovor zaključen sa naučno-istraživačkom organizacijom.

SPAJANJE PORODICE (bračni drug je državljanin R. Srbije):

 • Izvod iz Matične knjige venčanih, ne stariji od 6 meseci;
 • U slučaju vanbračne zajednice potrebno je uverenje o slobodnom bračnom stanju, izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o zajednici partnera, dokaz o zajedničkoj adresi stanovanja, izvod iz registra vanbračnih zajednica, ako imaju zajedničko dete – izvod iz Matične knjige rođenih za dete.

OBAVLJANJE VERSKE SLUŽBE:

 • Izvod o registraciji crkve ili verske zajednice u R. Srbiji;
 • Ugovor o radu ili pismo crkve/verske zajednice kojim se navodi da je stranac angažovan kao sveštenik ili verski službenik.

LEČENJE ILI MEDICINSKA NEGA:

 • Rešenje o registraciji zdravstvene ustanove u R. Srbiji;
 • Dopis zdravstvene ustanove kojim se navodi mesto i potreban period lečenja;
 • Rešenje o registraciji ustanove socijalne zaštite u R. Srbiji.

VLASNIŠTVO NAD NEPOKRETNOSTIMA:

 • Izvod iz lista nepokretnosti (vlasnički list);
 • Overen kupoprodajni ugovor ili ugovor o poklonu;
 • Ostavinsko rešenje ili sudska presuda.
   

Generalni konzulat zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.
Nepotpuni zahtevi se ne mogu uzeti u razmatranje.

Informacije za strane državljane (na engleskom jeziku) možete potražiti OVDE.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Najčešća pitanja
Instrukcija u vezi uplate takse za izdavanje viza preko sistema "E-viza"
Statusna pitanja i Izdavanje izvoda iz MK i uverenja
.
Spisak advokata u R. Hrvatskoj
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari
Ценовник конзуларних услуга