| |     ћирилица | english  
Naslovna
Ценовник конзуларних услуга

 

Ценовник конзуларних услуга важи од 01.јула 2021.г.
КОНЗУЛАРНО ПРАВНА РАДЊА/УСЛУГА

Износ у

ЕУР

I ПУТНЕ ИСПРАВЕ
ИЗДАВАЊЕ ПАСОША 66,00
ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА 41,00
ОГЛАШАВАЊЕ ПАСОША НЕВАЖЕЋИМ 22,00
ПРИЈАВА ГУБИТКА ПАСОША 2,00
II ДРЖАВЉАНСТВО
ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО И ОТПУСТ
Закључком Владе Републике Србије, од 16.03.2012. године, лица из региона ослобођена су таксе и посебних трошкова
-
УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА 57,00
УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАВЉАНА Р. СРБИЈЕ 69,00
III МАТИЧАРСКИ ПОСЛОВИ
ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА Р.СРБИЈЕ И УВЕРЕЊА 40,00
ПРИБАВЉАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ОД МАТИЧНИХ СЛУЖБИ У Р. СРБИЈИ, НА ДОМАЋЕМ ОБРАСЦУ 32,00
ПРИБАВЉАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ОД МАТИЧНИХ СЛУЖБИ У Р. СРБИЈИ, НА ВИШЕЈЕЗИЧНОМ ОБРАСЦУ 35,00
ПРИБАВЉАЊЕ УВЕРЕЊА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ОД МАТИЧНИХ СЛУЖБИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 35,00
ПРИБАВЉАЊЕ УВЕРЕЊА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУ 39,00
ПРИЈАВА РОЂЕЊА РАДИ УПИСА У МКР И ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 9,00
ПРИЈАВА БРАКА ЗАКЉУЧЕНОГ ПРЕД ИНОСТРАНИМ ОРГАНОМ 14,00
ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА У ДКП 101,00
НАКНАДНИ УПИС ЧИЊЕНИЦЕ РОЂЕЊА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ 8,00
ПРИЈАВА СМРТИ 11,00
ИЗДАВАЊЕ СПРОВОДНИЦЕ 6,00
IV НОТАРСКИ ПОСЛОВИ
ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋЈУ 41,00
ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋЈУ/ИЗЈАВИ САЧИЊЕНОЈ У ГЕНЕРАЛНОМ КОНЗУЛАТУ(осим наследничке изјаве) 63,00
ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ                                                                                                                                               од 30,00
V ОСТАВИНЕ И ПРАВНА ПОМОЋ
САСТАВЉАЊЕ ТЕСТАМЕНТА У ДКП                                                                                                                      од 145,00
НАСЛЕДНИЧКА ИЗЈАВА 72,00
САСТАВЉАЊЕ ДРУГИХ ИСПРАВА                                                                                                                         од    49,00
ЗАПИСНИК О ПРИЗНАВАЊУ ОЧИНСТВА 13,00
V ВИЗЕ
ТИП ВИЗЕ  "Ц" (транзит и краћи боравак до 90 у 180 дана) 62,00
ТИП ВИЗЕ  "Д"  (за дужи боравак)  32,00
VI ОСТАЛЕ КОНЗУЛАРНЕ УСЛУГЕ
ЦАРИНСКА ПОТВРДА 120,00
УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ 2,00
ПОТВРДА О ЖИВОТУ 2,00
ОСТАЛЕ ПОТВРДЕ И УВЕРЕЊА КОЈЕ ИЗДАЈЕ ДКП 32,00
ПРИБАВЉАЊЕ УВЕРЕЊА О НЕКАЖЊАВАЊУ 31,00
ПРИЈАВА ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА У ИНОСТРАНСТВУ (ПОТВРДА МУП-А) 28,00
ПРИБАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА НА ЗАХТЕВ СТРАНКЕ( о личним социјалним, радним, имовинским, и другим питањима, из земље или иностранства)                                                                                                                  од 26,00
VII ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ
Наплаћују се на основу Правилника Министарства спољних послова о врстама, износу трошкова и начину евидентирања прихода за посебне услуге у ДКП
Прослеђивање докумената путем факса (по страници)
          - у земљи пријема
           -ван земље пријема
1
2
Фотокопирање докумената (по страници) 2,00
Употреба телефона
          - у земљи пријема - локални разговор
           -у земљи пријема - међуградски разговор
          - међународни разговор
1
1
2

   


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Najčešća pitanja
Instrukcija u vezi uplate takse za izdavanje viza preko sistema "E-viza"
Statusna pitanja i Izdavanje izvoda iz MK i uverenja
.
Spisak advokata u R. Hrvatskoj
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari
Ценовник конзуларних услуга