| |     latinica | english  
Насловна
.

 15.08.2020, - Страним држављанима који у Републику Србију долазе из Републике Северне Македоније, Републике Бугарске, Румуније и Републике Хрватске дозвољен је улазак у Републику Србију ако поседују негативан PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 48 часова, издат од стране референтне националне лабораторије земље из које долазе, односно улазе у Републику Србију.

Услови за улазак у Републику Србију из претходног  става не примењују се на држављане Републике Србије који долазе из наведених држава и на стране држављане који:
 

1) су у транзиту кроз Републику Србију (на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије)

Када се ради о:

(1) посади теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. У случају међународног транзитног превоза терета у друмском саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије,

(2) посади и кабинском особљу ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија и посади, особљу и путницима који су у транзиту преко међународних аеродрома Републике Србије;

2) су акредитовани чланови особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланови њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;

3) су деца до 12 година старости, ако родитељ, старатељ или лице из породичног домаћинства које је у пратњи детета поседује негативан тест из става 1. ове тачке;

4) имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији.”

 


Верзија за штампу
Важне информације
.
.