| |     latinica | english  
Насловна
Инструкцијa у вези уплате таксе за издавање виза преко система "Е-виза"

Корисник:   GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE SRBIJE VUKOVAR

                      Ivana Gundulića19, 32000 Vukovar
                   
Банка: 
Addiko Bank d.d. , Slavonska Avenija 6, 10000 Zagreb, HRVATSKA

IBAN: HR68 2500 0091 1090 0051 5
BIC: HAABHR22
Сврха уплате: конзуларне такса за издавање визе (навести врсту визе, име и  презиме и број путне исправе)

Трошкове провизије сноси уплатилац


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Најчешћа питања
Инструкцијa у вези уплате таксе за издавање виза преко система "Е-виза"
Издавање извода из МК и уверења
.
Списак адвоката у Р. Хрватској
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари