| |     latinica | english  
Насловна
Војна обавеза

Упућивање на служење војног рока у Војсци Србије врши се по принципу добровољности у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези.

Држављанин Републике Србије, који борави у иностранству, подлеже обавези увођења у војну евиденцију дипломатско-конзуларног представништва и обавези служења у резервном саставу.

Регрути и лица у резервном саставу која путују у иностранство на боравак дужи од једне године, дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у року од 30 дана од дана преласка државне границе.

Држављани Републике Србије који стално бораве у иностранству дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у календарској години у којој навршавају 18 година.

Увођењем у војну евиденцију дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, сматраће се да је држављанин Републике Србије регулисао војну обавезу.

За држављане Републике Србије, који нису служили војни рок, Центри Министарства одбране за локалну самоуправу ће по службеној дужности доносити решења о превођењу у резервни састав када лице наврши 30 година.

Решења о превођењу у резервни састав држављанима млађим од 27 година, под условом да испуњавају услове из члана 44. и 66. став 4. Закона о радној, војној и материјалној обавези, биће доношена на њихов захтев.

Служење војног рока

Добровољно служење војног рока је регулисано Уредбом о начину и поступку добровољног служења војног рока у Војсци Србије.
Заинтересовани држављанин Републике Србије, који борави у иностранству, пријаву за добровољно служење војног рока са оружјем подноси најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Војна обавеза и отпуст из држављанства Србије

За држављане Републике Србије, који су извршили законску обавезу увођења у војну евиденцију, не постоји сметња за отпуст из држављанства Републике Србије.

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Најчешћа питања
Инструкцијa у вези уплате таксе за издавање виза преко система "Е-виза"
Издавање извода из МК и уверења
.
Списак адвоката у Р. Хрватској
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари